Zeměpis a geografie

Předseda: Mgr. Vladimír Böhm

 

Členové:

Mgr. Pavel Kovář

Mgr. Stanislav Slezák

Mgr. František Švec

 

 

 

Předmětová komise geografie nabízí výuku v jedné z nejmodernějších učeben zeměpisu v naší republice. Naše učebna tvoří informační a didaktický systém. Je založena na metodě názornosti a podporuje logické myšlení. Její výbavu tvoří moderní prezentační audiovizuální technika. Součástí výuky jsou terénní praxe a odborné exkurze
v rámci ČR a do sousedních států: Rakouska, Polska a Slovenska. Na nich dochází k praktické aplikaci poznatků z vyučovacího procesu. Nově nabyté informace jsou zpětně využity v následné výuce. V předmaturitním a maturitním ročníku jsou nabízeny semináře rozšiřující výuku geografie: Novodobý svět, Politická geografie a Ekologickogeografický seminář.
Na základě získaných vědomostí se mohou žáci zúčastnit olympiády v zeměpise organizované od školních kol až po celostátní kolo. Školní kola všech kategorií a okresní kolo pro střední školy se konají v naší učebně zeměpisu.