Zeměpis a geografie

Předseda: Mgr. Vladimír Böhm

 

Členové:

Mgr. Pavel Kovář

Mgr. Pavla Mračková

Mgr. Stanislav Slezák

Mgr. František Švec

Výuka zeměpisu probíhá v moderně vybavené specializované učebně, která zejména díky projekční technice umožňuje atraktivní výuku. Učebna je založena na metodě názornosti a podporuje logické myšlení. Výuka je také obohacena o exkurze v ČR a okolních zemích, které vhodně doplňují výuku a pomáhají aplikovat teoretické poznatky v praxi. Ve vyšších ročnících je nedílnou součástí výuky aktivní zapojení žáků formou samostatných projektů a prezentací. Každoročně se pořádá školní kolo zeměpisné olympiády, ze kterého žáci postupují do okresních nebo krajských kol.