Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov

Základní škola a gymnázium zaměřené na přírodní vědy 21. století

Moderně vybavené odborné učebny pro všechny vyučované předměty

Více o škole

Tělocvična a venkovní sportovní areál

Více o škole

Školní jídelna s vlastní kuchyní

Více o školní jídelně

Studujte na Reálném gymnáziu v Prostějově

Reálné gymnázium přijímá ke studiu žáky ze sedmých tříd na šestileté studium a žáky z devátých tříd na čtyřleté studium.

Přírodní vědy a výpočetní technika

Zaměření na přírodní vědy a výpočetní techniku

Maturitní zkouška z matematiky

Povinná ústní maturitní zkouška z matematiky

Volitelné semináře a cvičení

Nabídka volitelných seminářů a cvičení

Odborné exkurze a sportovní kurzy

Zajímavé odborné exkurze a sportovní kurzy

Studium věd přináší pravdu, neuvěřitelnou potěchu mysli.

Mikuláš Koperník