Výchovné poradenství

Mgr. Ivana Opálková, výchovná poradkyně pro reálné gymnázium

Individuální schůzku si mohou rodiče i studenti domluvit telefonicky (582 301 408) nebo e-mailem:
opalkova@rg.prostejov.cz

Poradenská činnost:

 

  • Individuální konzultace pro studenty i jejich zákonné zástupce

  • Řešení osobních, výchovných i výukových problémů

  • Pomoc při profesní orientaci studentů

  • Volba dalšího typu studia (VŠ, VOŠ)

  • Volba zaměstnání

Zprostředkování odborné pomoci:


Všechny informace jsou důvěrné a v souladu se zákonem na ochranu dat.


Pedagogicko-psychologická poradna Prostějov
Vrchlického 5, 796 01 Prostějov
telefon: 582 345 139
e-mail:ppp-prostejov@volny.cz

  • Spolupráce s úřadem práce

  • Spolupráce s PPP v Prostějově a jinými specializovanými pracovišti

Informace o studiu

 

Videoukázka -" Jak se dostat na VŠ"

Nejvíce navštěvované portály o vzdělávání 
Na těchto stránkách najdete aktuální informace o možnostech pomaturitního studia, rady pro budoucí studenty i přehled VŠ a jejich webových stránek.

 

 

Podrobnější informace - jak na VŠ

www.VysokeSkoly.cz