Maturitní zkoušky

Důležité informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2023/2024

   • https://maturita.cermat.cz/
   • Způsob a kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky a jejich částí včetně hranic úspěšnosti a způsobu stanovení výsledného hodnocení zkoušek (PDF)
   • Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky pro maturitní zkoušku ve školním roce 2023/2024 (PDF)
   • Konkrétní termíny ústních zkoušek profilové části (maturitní rozvrh) (PDF)
   • Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu při konání písemné práce z českého jazyka a literatury (záznamový arch bude vytištěn oboustranně na list formátu A3 pro každého studenta) (PDF)
   • Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu při konání písemné práce z anglického jazyka (záznamový arch bude vytištěn oboustranně na list formátu A3 pro každého studenta) (PDF)
   • Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu při konání písemné práce z německého jazyka (záznamový arch bude vytištěn oboustranně na list formátu A3 pro každého studenta) (PDF)
   • Časový rozvrh konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) v jarním zkušebním období roku 2024 (PDF)
   • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2024 (PDF)
   • Harmonogram maturitních zkoušek ve šk. roce 2023/2024 (PDF)
   • Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky včetně formy těchto zkoušek a určení délky konání a rozsahu textu písemné práce z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a německého jazyka, konkrétní termíny zkoušek profilové části maturitní zkoušky a sdělení o možnosti nahrazení zkoušky z cizího jazyka. (PDF)

 

Témata zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024 konaných ústní formou

   • Český jazyk a literatura - maturitní seznam literárních děl včetně kritérií pro sestavení vlastního seznamu literárních děl žákem (PDF)
   • Anglický jazyk (PDF)
   • Německý jazyk (PDF)
   • Základy společenských věd (PDF)
   • Dějepis (PDF)
   • Geografie (PDF)
   • Matematika (PDF)
   • Fyzika (PDF)
   • Chemie (PDF)
   • Biologie (PDF)
   • Informatika a výpočetní technika (PDF)