Spolupráce s PřF UP Olomouc

Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

připravila pro středoškolské student následující programy:

 

Newton studentům umožní jejich zapojení do výuky společně s vysokoškoláky, kdy s nimi navštěvují během celého semestru vybraný předmět vyučovaný na olomoucké přírodovědecké fakultě. Tento program byl letos poprvé zařazen do celoživotního vzdělávání, které umožňuje garanci uznání úspěšně absolvovaného předmětu včetně kreditů v případě, kdy účastník Newtona v budoucnu nastoupí k řádnému studiu na naší fakultě. Maximální počet účastníků byl stanoven na 30 osob/semestr. Svůj zájem o účast na programu mohou jednotliví studenti zaslat na e-mail jana.radova@upol.cz do 15. září (včetně). Více se dozvíte na www.newton.upol.cz.

 

Badatel nabízí středoškolákům pracovat během celého roku nebo jen jeho části pod vedením odborníků naší fakulty na vybraném tématu. Projekty jsou zveřejněny na stránce www.badatel.upol.cz. Vybírat lze buď ze zcela volných témat (označených zeleně), nebo částečně obsazených, do kterých je stále možné se ještě přidat (označeny žlutě). Po rozbalení tématu se současně zobrazí i formulář pro zájemce o toto konkrétní badatelské téma. Registrace jsou možné i během roku, avšak nejvhodnější dobou pro dohodu se školitelem na podmínkách práce a rezervace tématu je září. K dotazům slouží adresa martina.prochazkova@upol.cz.

 

Oba programy mají společnou podmínku, a to, že zájemce bude ředitelem školy uvolněn ze svých středoškolských studijních povinností, pokud to rozvrh akce bude vyžadovat. Akce jsou pořádány zdarma.