Prevence soc. pat. jevů

Mgr. Eva Zatloukalová, metodik školní prevence na 1. a 2. stupni ZŠ

Kontakt:
Individuální schůzku si mohou rodiče domluvit telefonicky (582 301 401) nebo e-mailem: zatloukalova(zavinac)rg.prostejov.cz


Žáci mohou paní učitelku kontaktovat kdykoli v průběhu vyučování (kabinet českého jazyka 1. patro, kabinet výchovného poradenství 1. patro).Dopis pro rodiče:
Vážení rodiče,
naše škola dosahuje velmi dobrých výsledků ve výchově a vzdělávání žáků, zejména pak v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Má velmi dobrou pověst i ve veřejnosti. Patří mezi nejlépe vedené školy a u většiny žáků se lze spolehnout na jejich zodpovědné chování. Chceme, aby Vaše děti chodily do školy rády a prožívaly zde radostné chvíle. Proto věnujeme velké množství času řešení problémů života školy. V poslední době se ve veřejnosti hodně hovoří o šikanování dětí navzájem a ve sdělovacích prostředcích se objevily i zprávy o tragických důsledcích tohoto negativního jevu. My bychom se rádi ujistili, že na naší škole tomu tak není. A pokud přeci jen je a my o tom dosud nevíme, velmi Vás prosíme o pomoc při odhalení tohoto problému, abychom se s ním mohli vypořádat. Víme, že se děti lépe učí, když jsou šťastné a nic je netrápí. Zamyslete se nad tím, zda se u Vašeho dítěte neobjevil některý z příznaků možného trápení.
Dítě například

  • má příliš často poničené sešity, pomůcky nebo oblečení
  • má nevysvětlitelné modřiny, škrábance a šrámy
  • se stává uzavřené
  • používá nepravdivé výmluvy
  • stále "ztrácí" své kapesné
  • odmítá říct, co se stalo...

Prosíme laskavě, sdělte nám, jestliže jste zjistili, že je Vaše dítě zastrašováno nebo je mu opakovaně někým ubližováno. My zachováme diskrétnost, ale současně zvolíme cestu k nápravě. Proti jedincům, kteří svým spolužáků, takové trápení působí, musíme přísně zakročit, protože plně zodpovídáme za bezpečnost všech dětí. V případech, kdy by se naše pedagogické působení nesetkalo s pochopením, jsme povinni obrátit se na orgány činné v trestním řízení.
Děkujeme Vám za pomoc a podporu
Mgr. Eva Zatloukalová, metodik prevence

Dopis pro děti:
Milý žáku, milá žákyně,
pokud máš pocit, že je Ti ubližováno, ať spolužáky či doma, neváhej se obrátit na třídního učitele, výchovnou poradkyni (Jana Klíčová) nebo metodika prevence (Eva Zatloukalová). Jsou to lidé, kterým se můžeš svěřit a mohou Ti s tvým trápením pomoci. Sdělená bolest i starost jsou poloviční, když se s nimi podělíš s někým, kdo pomůže...
Eva Zatloukalová

V případě, že nenajdeš odvahu svěřit se třídnímu učiteli, výchovnému poradci, metodiku školní prevence, jiným učitelům, vedení školy ani rodičům, můžeš bezplatně telefonovat na pražskou linku bezpečí, telefon 606 021 021.


Poradenská a odborná centra v Prostějově
Pedagogicko-psychologická poradna Prostějov
Vrchlického 5, 796 01 Prostějov
telefon: 582 345 139
e-mail:ppp-prostejov@volny.cz


Kontaktní centrum Prostějov (K-centrum)
Posláním kontaktního centra je poskytovat v prostějovském regionu ambulantní a terénní služby pro nealkoholové uživatele drog a jejich blízké (rodiče, partnery, přátele, aj.) Osobám blízkým uživatelům i široké veřejnosti poskytují odborné poradenství.
adresa: Vrahovická 83
798 11 Prostějov
telefon: 777 454 789
e-mail: kcentrum.pv@podaneruce.cz
web: www.podaneruce.cz
Šikana
Co je šikana a jak ji poznáte?
Jak se zachovat a na koho se obrátit?
Kdy škádlení přerůstá v šikanu?
Odpovědi můžete nalézt také na těchto webových stránkách:
www.minimalizacesikany.cz
www.msmt.cz