Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky na adrese rg.prostejov.cz.

 

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále se standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů. Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Open Office, Google Docs). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

 

Přístupnost informačního obsahu

Uveřejňované informace jsou publikovány s využitím značkovacího jazyka HTML5, vzhled je formátován s využitím stylového předpisu CSS a některé prvky pro zvýšení uživatelského komfortu využívají JavaScript.

Informační obsah webu je vždy stejný a plnohodnotný nezávisle na technologii použité k jeho prezentaci. Tyto webové stránky splňují požadavky přístupnosti z počítačů a z mobilních zařízení, neboť webová prezentace je responzivní. Plnou vizuální i funkční podporu mají stránky v těchto prohlížečích:

  • Firefox 38+
  • IE 11
  • Safari 9+
  • Opera 30+
  • Chrome 45+
  • Edge12+

Dále klade plná podpora stránek na internetový prohlížeč tyto požadavky:

  • zpracování kaskádových stylů
  • interpretace JavaScriptu

Bez povolení těchto vlastností a pro ostatní prohlížeče, platformy a výstupní zařízení nemusí být vždy dodržen jednotný vzhled a funkčnost prezentace. V případě nekompatibility některé části webu je však vždy stejný informační obsah v plném rozsahu zpřístupněn alternativním způsobem.

 

Texty a obsah stránek

Veškeré texty na tomto webu mají standardní formát, kontrastní barvy vzhledem k pozadí a jsou zobrazeny v jednotné znakové sadě (UTF-8). Velikost písma je definována v relativních jednotkách a lze ji pomocí standardních nástrojů integrovaných v internetových prohlížeči jednoduše zvětšovat a zmenšovat.

Uživatelské rozhraní prezentace je navrženo s důrazem na snadnou orientaci v obsahu a jednoduché ovládání nejen v alternativních prohlížečích ale i pro návštěvníky se specifickými potřebami.

 

Přepínání klávesou TAB (tabindex)

Ovládání stránek není závislé na použití myši. Navigační odkazy je možné procházet pomocí klávesy TAB.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud uživatel těchto webových stránek zaznamená bariéru či neshodu s podmínkami k přístupnosti, může toto oznámit na e-mail rgazs@rg.prostejov.cz.