Studijní obory

Kód oboru

Název oboru

Ukončení studia

Forma studia

Druh studia

79-41-K/41

Gymnázium čtyřleté

maturita

denní

Úplné střední všeobecné

79-41-K/61

Gymnázium šestileté

maturita

denní

Úplné střední všeobecné