Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení (seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče)

 

  • 4leté studium (z 9. tříd ZŠ) - ZDE (PDF)
  • 6leté studium (ze 7. tříd ZŠ) - ZDE (PDF)

 

Ředitel školy oznamuje, že škola nebude do žádného oboru středního vzdělávání vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení.

 

Informace pro zájemce o studium ve školním roce 2024/2025

 

  • Digitální informační systém o přijímacím řízení (DIPSY) bude dostupný k podávání přihlášek na SŠ od 1. února 2024 ZDE. Prosíme zákonné zástupce, aby pro podání přihlášky, pokud možno, preferovali první způsob, tj. na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.) Výrazně se tím zjednoduší administrace přijímacího řízení, komunikace mezi školou a uchazečem bude probíhat výhradně elektronicky prostřednictvím systému DIPSY. Takto přihlášení uchazeči navíc mohou po skončení hodnocení výsledků jednotných testů záznamové archy a vyhodnocení jednotné zkoušky vidět přímo v DIPSY po přihlášení.

  • Nový portál, kde uchazeči, jejich zákonní zástupci i školy postupně najdou všechny potřebné informace, které potřebují k přihlašování na střední školy, sledujte ZDE.

  • Zadání jednotných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky z předchozích let stahujte z oficiálních stránek Cermatu ZDE. Uchazečům vřele doporučujeme stáhnout i záznamový arch k příslušnému testu a zkusit si řešení testu vyplnit přímo do záznamového archu.

  • Virtuální prohlídku školy můžete absolvovat ZDE.

  • Leták s podrobnými informacemi o naší škole a o studiu naleznete ZDE.

  • Krátký dotazník pro zájemce o studium vyplňujte ZDE.

 

Na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení do 31. ledna příslušného roku. Současně ve stejném termínu zveřejňuje kritéria přijímacího řízení, předpokládaný počet přijímaných žáků a další náležitosti, včetně přesných termínů konání jednotných testů v průběhu měsíce dubna 2024.

 

1. kolo přijímacího řízení - školní rok 2024/2025

 

  • Oznámení o přjímacím řízení na RG včetně kritérií pro školní rok 2024/2025 (PDF) (aktualizováno 17. 1. 2024)

  • Průvodce přijímacím řízením na RG pro uchazeče a jejich zákonné zástupce pro školní rok 2024/2025 (PDF) (aktualizováno 17. 1. 2024)