Přijímací řízení

  • Zadání jednotných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky z předchozích let stahujte z oficiálních stránek Cermatu ZDE. Uchazečům vřele doporučujeme stáhnout i záznamový arch k příslušnému testu a zkusit si řešení testu vyplnit přímo do záznamového archu.

  • Virtuální prohlídku školy můžete absolvovat ZDE.

  • Leták s podrobnými informacemi o naší škole a o studiu naleznete ZDE.

  • Krátký dotazník pro zájemce o studium vyplňujte ZDE.

 

Na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení do 31. ledna příslušného roku. Současně ve stejném termínu zveřejňuje kritéria přijímacího řízení, předpokládaný počet přijímaných žáků a další náležitosti, včetně přesných termínů konání jednotných testů v průběhu měsíce dubna 2023.

 

1. kolo přijímacího řízení - školní rok 2023/2024

 

  • Oznámení o přjímacím řízení na RG pro školní rok 2023/2024 (PDF)
  • Kritéria pro přijetí ke studiu na RG pro školní rok 2023/2024 (PDF)
  • Průvodce přijímacím řízením pro přijetí ke studiu na RG pro školní rok 2023/2024 (PDF)