Přijímací řízení

Důležité informace k přijímacímu řízení na RG pro školní rok 2021/2022.

 

LETÁK s podrobnými informacemi o naší škole, o studiu i o přijímacím řízení.

Krátký dotazník pro zájemce o studium vyplňujte ZDE.

 

Na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení do 31. ledna příslušného roku. Současně ve stejném termínu zveřejňuje kritéria přijímacího řízení, předpokládaný počet přijímaných žáků a další náležitosti, včetně přesných termínů konání jednotných testů v průběhu měsíce dubna 2021.

 

1. kolo přijímacího řízení - školní rok 2021/2022

  • Oznámení o přjímacím řízení na RG pro šk. rok 2021/2022 (PDF) (bude zveřejněno do 31.1.2021)
  • Kritéria pro přijetí ke studiu na RG (PDF) (bude zveřejněno do 31.1.2021)
  • Průvodce přijímacím řízením pro přijetí ke studiu na RG (PDF) (bude zveřejněno do 31.1.2021)