Klub přátel školy

Vážení rodiče,
jak jistě víte, na naší škole pracuje Klub přátel školy, který má za sebou již kus dobré práce. Klub organizuje akce pro žáky ZŠ a studenty RG, nakupuje a poskytuje škole pomůcky a vybavení, které nelze zajistit z rozpočtu školy. Současně se také z příspěvků KPŠ platí žákům/studentům startovné a cestovné na nejrůznější soutěže v průběhu celého školního roku. V neposlední řadě KPŠ také financuje odměny žákům a studentům za reprezentaci školy a jejich výborné studijní výsledky.
Zdrojem příjmů KPŠ jsou především členské příspěvky, které byly schváleny třídními důvěrníky ve výši 250 Kč na žáka. Pokud školu navštěvují sourozenci, platí se pouze za jednoho z nich. Budeme rádi, pokud se rozhodnete darovat i vyšší částku.
Dalšími příjmy KPŠ jsou zisky z pořádání reprezentačního plesu školy a dary.
Každá třída vysílá na valnou hromadu Klubu přátel svého zástupce, který pak na třídních schůzkách ostatní rodiče informuje o práci a úkolech KPŠ. Práce Klubu přátel školy je jednou z forem výrazné pomoci rodičů škole, umožňuje vzájemné poznání rodičů a učitelů a podílí se výrazně na spolupráci rodiny a školy.

Výbor Klubu přátel školy

E-mail:  kpsrgazspv@email.cz

Předseda:                           Stanislav Havlíček

Místopředseda:                  Markéta Talandová

Hospodář:                          Terezie Baňasová

 

Členové: 

Petra Rozkošná

Petra Šmídková

František Pluháček

Alexandra Strbáčková

Marianna Steinigerová

Martina Švédová

Michal Krejčí

Jaroslav Doseděl