Výchovné poradenství

Mgr. Jana Klíčová, výchovná poradkyně 1. a 2. stupně ZŠ

Konzultační hodiny:
Pondělí: 14.00 - 15.00 hodin

Individuální schůzku si mohou rodiče domluvit telefonicky (582 301 401) nebo e-mailem.
klicova@rg.prostejov.cz

Žáci mohou kontaktovat výchovnou poradkyni kdykoli v průběhu vyučování(kabinet českého jazyka 1. patro, kabinet výchovného poradenství 1. patro).

Co je náplní výchovného poradenství na naší škole?

  •  Příprava a volba budoucího povolání
  • Sledování a evidence žáků se specifickými poruchami učení
  • Organizace speciálního vzdělávání(nápravná péče)
  • Sledování a evidence nadaných žáků
  • Věnování se výukovým a výchovným problémům
  • Poskytování individuálních konzultací z oblasti poradenství a volby povolání pro žáky, rodiče, učitele v konzultačních hodinách (po předchozí dohodě)
  • Výchovné komise - řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů
  • Evidence zápisů z jednání se žáky a s rodiči
  • Zajišťování vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně na žádost rodičů

 

 • Spolupráce s PPP v Prostějově, Policií ČR, K- centrem v Prostějově, dalšími odbornými pracovišti

  Všechny informace jsou důvěrné a v souladu se zákonem na ochranu dat.


Odkazy:


Pedagogicko-psychologická poradna Prostějov
Vrchlického 5, 796 01 Prostějov
telefon: 582 345 139
e-mail:ppp-prostejov@volny.cz


Informační poradenské středisko pro volbu povolání při Úřadu práce v Prostějově poskytuje individuální konzultace také pro rodiče žáků 9. tříd.
Úřad práce
Plumlovská 458/36
Prostějov

Webové stránky: