Školní vzdělávací program

Přírodní vědy pro 21. století

 

Identifikační údaje (PDF)

Charakteristika školy (PDF)

Charakteristika ŠVP (PDF)

Průřezová témata pro nižší gymnázium (PDF)

Průřezová témata pro vyšší gymnázium (PDF)

Učební plán (PDF)

Učební plán - komentář (PDF)

Hodnocení žáků a autoevaluace školy (PDF)

Příloha č. 1 školního vzdělávacího programu pro reálné gymnázium (PDF)

 

Učební osnovy

 

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura (PDF)

Základy komunikace (PDF)

Anglický jazyk (PDF)

Německý jazyk (PDF)

Ruský jazyk (PDF)

Matematika a její aplikace

Matematika (PDF)

Člověk a příroda

Fyzika (PDF)

Chemie (PDF)

Biologie (PDF)

Geografie (PDF)

Člověk a společnost

Základy společenských věd (PDF)

Dějepis (PDF)

Člověk a zdraví

Tělesná výchova (PDF)

Umění a kultura

Hudební výchova (PDF)

Výtvarná výchova (PDF)

Informační a komunikační technologie

Informatika a výpočetní technika - nižší gymnázium (PDF)

Informatika a výpočetní technika - vyšší gymnázium (PDF)

Další vzdělávací aktivity: 1. volitelný předmět

Matematicko-fyzikální seminář (PDF)

Biologicko-chemický seminář (PDF)

Další vzdělávací aktivity: 2. volitelný předmět

Konverzace v anglickém jazyce (PDF)

Deskriptivní geometrie (PDF)

Historicko-zeměpisný seminář (PDF)

Informatika a výpočetní technika (PDF)

Seminář a cvičení z matematiky (PDF)

Seminář z německého jazyka (PDF)

Novodobý svět (PDF)

Společenskovědní seminář (PDF)

Další vzdělávací aktivity: 3. volitelný předmět

Seminář a cvičení z biologie (PDF)

Ekologicko-geografický seminář (PDF)

Klíčové dovednosti v anglickém jazyce (PDF)

Dějiny literatury a filmového umění (PDF)

Cvičení z matematiky (PDF)

Seminář moderních dějin (PDF)

Konverzace v německém jazyce (PDF)

Politická geografie (PDF)

Informatika a výpočetní technika (PDF)

Seminář společenských věd (PDF)

Seminář a cvičení z fyziky (PDF)