Školní družina

Provozní doba školní družiny je stanovena:

ranní družina 6.30 - 8.00 hod.
odpolední družina 11.40 - 17.00 hod.

Telefon 582 301 436

Vedoucí vychovatelka: Silvie Hrazdilová

Ve školní družině je šest oddělení s celkovým počtem 180 žáků. Každé oddělení má svou vychovatelku.
Školné za školní družinu činí 100,-Kč měsíčně, částka se platí 2-krát ročně složenkou.
Za období září - leden 500,-Kč. Uhradit do konce října.
Za období únor - červen 500,-Kč. Uhradit do konce března.

 

Základní informace

Závazné přihlášky do školní družiny rodiče odevzdají v červnu, definitivní upřesnění žáků zařazených do ŠD - počátek září.

Děti odcházejí ze školní družiny podle vyplněné přihlášky k zájmovému vzdělávání.

V jiném čase uvolníme dítě pouze na základě písemného sdělení zákonných zástupců.
Upozorňujeme rodiče, že z důvodů bezpečnosti dětí nebude brán zřetel na požadované odchody dětí, které jim zasíláte formou SMS nebo voláte na jejich mobilní telefony.

Potřeby žáků do školní družiny: sportovní oblečení.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

VE DNECH VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023

 Provoz školní družiny v době vánočních prázdnin je zajištěn na ZŠ Kollárova.

V případě zájmu o prázdninový provoz v době Vánočních prázdnin od  23.12.2022 – 2. 1. 2023 si vyzvednete přihlášku  u své paní vychovatelky a řádně vyplněnou odevzdáte do 2. 12. 2022 ve ŠD Kollárova. Bude v ní uvedeno jméno, příjmení dítěte, jeho základní  škola, kontakty na osoby, které dítě budou vyzvedávat a čas odchodu.  Dítě se dostaví nejpozději do 8.30 hod. Pokud nepřijde dítě  ve stanoveném čase ŠD se uzavírá. Jídelna nevaří.

S sebou si dítě přinese svačinu, pití, přezůvky a teplé oblečení.