Školní družina

Provozní doba školní družiny je stanovena:

ranní družina 6.30 - 8.00 hod.
odpolední družina 11.40 - 17.00 hod.

Telefon 582 301 436

Vedoucí vychovatelka: Silvie Hrazdilová  

Ve školní družině je šest oddělení s celkovým počtem 180 žáků. Každé oddělení má svou vychovatelku.

Školné za školní družinu stanovila Rada města Prostějova od 1. 9. 2024 200,- Kč měsíčně,
částka se platí 2x ročně složenkou (nebo převodem na účet školy - číslo účtu: 196 309 535/0300 s přiděleným variabilním symbolem).
 
Za období září - leden 1000,- Kč. Uhradit do konce října.
Za období únor - červen 1000,- Kč. Uhradit do konce března.
 

Základní informace

Závazné přihlášky do školní družiny rodiče odevzdají v červnu, definitivní upřesnění žáků zařazených do ŠD - počátek září.

Děti odcházejí ze školní družiny podle vyplněné přihlášky k zájmovému vzdělávání.

V jiném čase uvolníme dítě pouze na základě písemného sdělení zákonných zástupců.
Upozorňujeme rodiče, že z důvodů bezpečnosti dětí nebude brán zřetel na požadované odchody dětí, které jim zasíláte formou SMS nebo voláte na jejich mobilní telefony.

Potřeby žáků do školní družiny: sportovní oblečení.

 

Plán činnosti školních družin zřizovaných statutárním městem Prostějovem v období školních prázdnin ve školním roce 2023/2024

 

Podzimní prázdniny

26. 10. + 27. 10. 2023

RG a ZŠ Otto Wichterleho, Prostějov

Vánoční prázdniny

23. 12. 2023 – 2. 1. 2024

ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

Pololetní prázdniny

2. 2. 2024

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

Jarní prázdniny

11. 3. – 17. 3. 2024

ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

Velikonoční prázdniny

28. 3. 2024

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Hlavní prázdniny

1. 7. - 5. 7. 2024

ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

Hlavní prázdniny

8. 7. - 12. 7. 2024

ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

Hlavní prázdniny

15. 7. - 19. 7. 2024

RG a ZŠ Otto Wichterleho, Prostějov

Hlavní prázdniny

22. 7. - 26. 7. 2024

ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

Hlavní prázdniny

29. 7. - 2. 8. 2024

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

Hlavní prázdniny

5. 8. - 9. 8. 2024

ZŠ Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

Hlavní prázdniny

12. 8. – 16. 8. 2024

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Hlavní prázdniny

19. 8. – 23. 8. 2024

ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4