Školní jídelna

Poskytujeme stravování pro děti, studenty a vlastní zaměstnance. Dále se zde stravují žáci i studenti z Cyrilometodějského gymnázia a Střední odborné školy průmyslové. Celková kapacita školní jídelny je 1300 strávníků.

Provozní doba školní jídelny je stanovena od 11.30 do 14.45.

Vedoucí školní jídelny: Kateřina Hebelková

Kuchařka - metodik: Jaroslava Škrháková

Žáci si u vchodu do jídelny odloží svrchní oděv, pokrývku hlavy a tašky na věšáky.

Každý žák si u vstupu do jídelny umyje ruce a provede jejich desinfekci.