Termíny

Třídní schůzky a individuální konzultace, schůze valné hromady KPŠ

Vždy čtvrtek

15. 9. 2022     16.00 - 17.00     třídní schůzky 1., 3. a 6. tříd ZŠ

 

10. 11. 2022      15.45 - valná hromada KPŠ (jen pro třídní důvěrníky)

                         16.30 - 17.00 - třídní schůzky

                         17.00 - 18.30 - individuální konzultace

 

5. 1. 2023         16.30 - 18.30 - individuální konzultace

 

13. 4. 2023       15.45 - valná hromada KPŠ (jen pro třídní důvěrníky)

                         16.30 - 17.00 - třídní schůzky

                         17.00 - 18.30 - individuální konzultace

 

Schůze pedagogické rady

čtvrtek 10. 11. 2022        13.00

čtvrtek  26. 1. 2023         14.00 (uzavření klasifikace 25. 1. 2023)

čtvrtek 13. 4. 2023          13.00

úterý  27. 6. 2023            13.00 (uzavření klasifikace 26. 6. 2022)

V den konání schůze pedagogické rady je vyučování zkráceno.

Výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku se vydává 31. 1. 2023.

Výpis vysvědčení za 2. pololetí školního roku se vydává 30. 6. 2023.

 

Přijímací zkoušky

Čtyřleté studium

13. 4. 2023         1. termín

14. 4. 2023         2. termín

Šestileté studium

17. 4. 2023         1. termín

18. 4. 2023         2. termín

 

Den otevřených dveří

středa 7. 12. 2022

 

Maturitní zkoušky (termíny budou upřesněny dle rozhodnutí MŠMT)

25. 4. 2023        uzavření klasifikace v maturitních třídách

26. 4. 2023        schůze pedagogické rady pro maturitní třídy

27. 4. 2023        poslední zvonění

28. 4. 2023, 10. -12. 5. 2023, 15. 5. 2023   "svatý týden"

20. - 21. 4. 2023     písemné maturitní zkoušky

2. -5. 5. 2023       didaktické testy maturitní zkoušky

16. - 19. 5. 2023      ústní maturitní zkoušky

26. 5. 2023        předávání maturitních vysvědčení

 

Sportovní kurzy

LVZ Základní škola: 7. ročník: 12. 2. 2023 – 18. 2. 2023 – Soláň – Bzové (hotel Luká), zodp. učitel Mgr. Stanislav Slezák

LVZ Reálné gymnázium 3. N + 1.V  8. 1. - 14. 1. 2023, Beskydy - Bílá, zodp. učitel Mgr. Martin Šnévajs

Sportovní kurz RG 5. N + 3. V termín a místo budou upřesněny

 

Termíny prázdnin

26. - 27. 10. 2022      podzimní prázdniny

23. 12. 2022 - 2. 1. 2023        vánoční prázdniny, vyučování začne 3. 1. 2023

3. 2. 2023        jednodenní pololetní prázdniny

6. 3. - 10. 3. 2023       jarní prázdniny

6. 4. 2023       velikonoční prázdniny

Vyučování bude v 2. pololetí ukončeno 30. 6. 2023.

1. 7. - 3. 9. 2023      hlavní prázdniny

 

Státní svátky a dny pracovního klidu

28. 9. 2022

28. 10. 2022

17. 11. 2022

7. 4. 2023

10. 4. 2023

1. 5. 2023

8. 5. 2023

Další významné termíny

2. 12. 2022     Adventní koncert - generální zkouška

4. 12. 2022     Adventní koncert pro rodiče

15. 12. 2022     Přednáška prof. Kamila Wichterleho pro žáky a večer pro rodiče

17. 12. 2022     Den otevřených dveří pro veřejnost - 30. výročí založení RG

17. 12. 2022     Vánoční volejbalový turnaj absolventů

18. 2. 2023     Reprezentační ples školy spojený se stužkováním maturantů