Termíny

Třídní schůzky a individuální konzultace, schůze valné hromady KPŠ

Vždy čtvrtek

17. 9. 2020     16.00 - 17.00     třídní schůzky 1., 3. a 6. tříd ZŠ

 

19. 11. 2020     15.45 - valná hromada KPŠ (jen pro třídní důvěrníky)

                         16.30 - 17.00 - třídní schůzky

                         17.00 - 18.30 - individuální konzultace

 

7. 1. 2021          16.30 - 18.30 - individuální konzultace

 

15. 4. 2021       15.45 - valná hromada KPŠ (jen pro třídní důvěrníky)

                         16.30 - 17.00 - třídní schůzky

                         17.00 - 18.30 - individuální konzultace

 

Schůze pedagogické rady

čtvrtek 19. 11. 2020        13.00

pondělí 25. 1. 2021         14.00 (uzavření klasifikace 22. 1. 2021)

čtvrtek 15. 4. 2021          13.00

čtvrtek 24. 6. 2021           13.00 (uzavření klasifikace 23. 6. 2021)

V den konání schůze pedagogické rady je vyučování zkráceno.

Výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku se vydává 28. 1. 2021.

Výpis vysvědčení za 2. pololetí školního roku se vydává 30 .6. 2021.

 

Přijímací zkoušky

3. 5.  a  4. 5. 2021 - čtyřleté studium          řádný termín 1. kola

5. 5.  a  6. 5. 2021 - šestileté studium        řádný termín 1. kola

2. 6.  a  3. 6. 2021 -  náhradní termíny 1. kola

 

Den otevřených dveří

středa 9. 12. 2020

 

Maturitní zkoušky (termíny upřesněny dle rozhodnutí MŠMT)

13. 5. 2021        uzavření klasifikace v maturitních třídách

14. 5. 2021        schůze pedagogické rady pro maturitní třídy

17. 5. - 21. 5. 2021      "svatý týden"

24. 5. - 26. 5. 2021        didaktické testy

1. 6. - 4. 6. 2021      ústní maturitní zkoušky

11. 6. 2021        předávání maturitních vysvědčení

 

Termíny prázdnin

29. - 30. 10. 2020        podzimní prázdniny

23. 12. 2020 - 3. 1. 2021        vánoční prázdniny

Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno 28. 1. 2021.

29. 1. 2021        jednodenní pololetní prázdniny

15. - 21. 2. 2021       jarní prázdniny

1. - 5. 4. 2021       velikonoční prázdniny

Vyučování bude v 2. pololetí ukončeno 30. 6. 2021.

1. 7. - 31. 8. 2021      hlavní prázdniny

 

Státní svátky a dny pracovního klidu

28. 9. 2020

28. 10. 2020

17. 11. 2020

2. 4. 2021

5. 4. 2021

1. 5. 2021

8. 5. 2021