Termíny

Třídní schůzky a individuální konzultace, schůze valné hromady KPŠ

Vždy čtvrtek

14. 9. 2023       16.00 - 17.00     třídní schůzky 1., 3. a 6. tříd ZŠ

 

16. 11. 2023      15.45 - valná hromada KPŠ (jen pro třídní důvěrníky)

                         16.30 - 17.00 - třídní schůzky

                         17.00 - 18.30 - individuální konzultace

 

11. 1. 2024         16.30 - 18.30 - individuální konzultace

 

11. 4. 2024       15.45 - valná hromada KPŠ (jen pro třídní důvěrníky)

                         16.30 - 17.00 - třídní schůzky

                         17.00 - 18.30 - individuální konzultace

 

Schůze pedagogické rady

čtvrtek 16. 11. 2023        13.00

pondělí  29. 1. 2024        14.00 (uzavření klasifikace 25. 1. 2024)

čtvrtek 11. 4. 2024          13.00

úterý  25. 6. 2024            13.00 (uzavření klasifikace 21. 6. 2024)

V den konání schůze pedagogické rady je vyučování zkráceno.

Výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku se vydává 31. 1. 2024.

Vysvědčení se vydává 28. 6. 2024.

 

Přijímací zkoušky

Čtyřleté studium

12. 4. 2024         1. termín

15. 4. 2024         2. termín

Šestileté studium

16. 4. 2024         1. termín

17. 4. 2024         2. termín

 

Den otevřených dveří

středa 6. 12. 2023

 

Maturitní zkoušky 

25. 4. 2024        uzavření klasifikace v maturitních třídách

26. 4. 2024        schůze pedagogické rady pro maturitní třídy

29. 4. 2024        poslední zvonění

30. 4. 2024, 14. -17. 5. 2024   "svatý týden"

18. - 19. 4. 2024     písemné maturitní zkoušky

2. -7. 5. 2024       didaktické testy maturitní zkoušky

20. - 23. 5. 2024      ústní maturitní zkoušky

31. 5. 2024        předávání maturitních vysvědčení

 

Sportovní kurzy

LVZ Základní škola: 7. ročník: 18. 2. 2024 – 24. 2. 2024 – Soláň – Bzové (hotel Luká), zodp. učitelka Mgr. Eva Dohnalová

LVZ Reálné gymnázium 8. 1. - 13. 1. 2024, Beskydy - Bílá, zodp. učitelka  Mgr. Karolína Štindlová

Sportovní kurz RG 5. N + 3. V termín a místo budou upřesněny

 

Termíny prázdnin

26. - 27. 10. 2023      podzimní prázdniny

23. 12. 2023 - 2. 1. 2024        vánoční prázdniny, vyučování začne 3. 1. 2024

2. 2. 2024        jednodenní pololetní prázdniny

11. 3. - 17. 3. 2024       jarní prázdniny

28. 3. 2024       velikonoční prázdniny

Vyučování bude v 2. pololetí ukončeno v pátek 28. 6. 2024.

1. 7. - 1. 9. 2024      hlavní prázdniny

 

Státní svátky a dny pracovního klidu

28. 9. 2023

28. 10. 2023

17. 11. 2023

29. 3. 2024

1. 4. 2024

1. 5. 2024

8. 5. 2024

Další významné termíny

16. 12. 2023     Vánoční volejbalový turnaj absolventů

27. 1. 2024     Reprezentační ples školy spojený se stužkováním maturantů