Adaptační kurz 1. V

Dne 13. září jsme vzali třídu 1. V na adaptační kurz do lanového centra PROUD v Olomouci. Žáci absolvovali první část kurzu v podobě seznamovacích her, druhá část kurzu byla věnována lezení. Žáci se při zdolávání překážek 10 metrů nad zemí navzájem jistili, což muselo nutně vést k rozvoji důvěry :), navíc zvláště oblíbené byly překážky týmové. Na závěr jsme dostali od lektorů pochvalu, že máme skvělý třídní kolektiv, nyní připravený na plnou zátěž gymnaziálního studia.