Adventní dílna

Ve středu 24. listopadu se v odpoledních hodinách ve třídě 3.A uskutečnila na naší škole již tradiční adventní dílna pro žáky a zaměstnance školy. Je hezké, že jsme se po loňské nucené odmlce mohli zase sejít v příjemné předvánoční náladě plné tvůrčích nápadů. Šikovné ruce všech přítomných vytvořily vskutku překrásná díla: adventní věnce, svícny, zdobené větvičky k zavěšení a jiné zajímavé dekorace.

               Nedílnou součástí naší adventní dílny je také prostor pro milé lidské vyprávění. Leckdo zavzpomínal na staré předvánoční tradice, rodinné zvyky nebo recepty na cukroví. Z naší velmi vydařené a jehličím provoněné adventní dílny jsme si kromě skvostných výrobků domů přinesli také pravou adventní atmosféru.

Mgr. Jitka Ftačníková, Mgr. Barbora Krejčířová, Mgr. Lucie Schönfeldová, Bc. Jaroslava Plesková a PhDr. Iva Pejchalová