Den otevřených dveří - 6. 12. 2023

Ve středu 6. 12. od 14:00 do 18:00 proběhne na naší škole den otevřených dveří. Je připraven program pro rodiče, výchovné poradce a žáky sedmých a devátých tříd ZŠ - zájemce o studium na Reálném gymnáziu.