Dobrodružství s počítačem

Naše škola se pravidelně zapojuje do soutěže Dobrodružství s počítačem, kterou pořádá Cyrilometodějské gymnázium. Letos se nám opět podařilo získat 1. místo. Vítězný tým byl ze 4. B ve složení Hanáčková Eliška, Lichnovský Radan, Vašut Radek a Michalec Jakub. Všem zúčastněným děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a vítězům gratulujeme.

Mgr. Hana Zbořilová