Dobrodružství s počítačem

Naše škola se pravidelně zapojuje do soutěže Dobrodružství s počítačem, kterou pořádá Cyrilometodějské gymnázium. Letos se nám opět podařilo získat 1. místo. Vítězný tým byl z 5. B ve složení Tereza Huterová, Adéla Hošková, Marek Atanasov a Robert Planička. Všem zúčastněným děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a vítězům gratulujeme.

Mgr. Hana Zbořilová