Exkurze na PřF UP Olomouc

Dne 2.2.2022 jsme se vydali s panem učitelem Mgr. Tomášem Hrdličkou na přednášku pořádané na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, jenž byla vedena naším panem ředitelem RNDr. Ing. Rostislavem Halašem. Tématem přednášky byly základy logických obvodů a číselných soustav. V odborné elektro-technické učebně jsme si tak mohli vyzkoušet jednoduché obvody a jejich fungování v praxi. K dostatečnému pochopení dané problematiky jsme byli uvedeni i do základů binární a hexadecimální soustavy a jejich vzájemných převodů a užití.

Mohli jsme si vyzkoušet zapojení kombinačních a sekvenčních obvodů a použití oscilátoru jako časové základny pro krokování sekvenčních obvodů a posuvných registrů. Též jme zkonstruovali světleného hada a desítkový čítač, jenž byl složen ze dvou integrovaných obvodů 7490.

Dostalo se nám náhledu do výrobních procesů moderní techniky a výroby samotných integrovaných obvodů.

                                                             Studenti matematickofyzikálního semináře, 4. N