Fyziklání

Skupina vysokoškolských studentů FYKOS (Fyzikální korespondenční seminář) působící na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze pořádá od roku 1987 různorodé fyzikální soutěže a akce s cílem rozvíjet u studentů kritické a fyzikální myšlení a přibližovat jim fyziku a přírodní vědy.

Jedna z největších akcí, kterou organizujeme, je mezinárodní týmová soutěž Fyziklání. V roce 2020 se soutěže zúčastnilo téměř 1 000 studentů ze 7 zemí a zájem o Fyziklání každým rokem stoupá. Během 3 hodin soutěže se týmy středoškoláků snaží vyřešit co nejvíce zadaných fyzikálních problémů. Soutěž se v minulých letech konala v Praze, ale kvůli pandemii COVID-19 se letos uskuteční online, a to 12. 2. 2021. Aby byla tato online forma pro studenty atraktivnější, provádíme několik změn, například rozdělení úloh do několika linii dle jednotlivých oblastí fyziky nebo možnost použití bonusových kartiček.

Fyziklání 2021 ovšem není jenom o soutěži. V pátek večer a sobotu se budou konat další doprovodné akce - diskuze s organizátory FYKOSu o možnostech individuálního rozvoje ve fyzice během střední školy, přednášky profesorů z Matfyzu či přednáška o akademickém softwaru Mathematica.

Soutěž i celý doprovodný program je zcela zdarma. Další podrobnosti naleznete na naší webové stránce https://fyziklani.cz/.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na fyziklani@fykos.cz.