Hybridní výuka ve třídách s nařízenou karanténou

Vážení rodiče,

v nadcházejícím období se dá očekávat, že budou některé třídy v karanténě.

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, žáků nebo studentů alespoň jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.

V praxi to znamená, že v této třídě bude realizovaná tzv. hybridní výuka. Ti žáci, kteří nejsou v karanténě, budou přítomni ve škole na prezenční výuce, zbytek žáků v karanténě se bude dle platného rozvrhu připojovat na schůzky v MS Teams. Vyučující jednotlivých předmětů si tyto schůzky naplánují dopředu tak, aby je každý žák viděl ve svém kalendáři MS Teams. Žáci jsou povinni se na schůzky připojovat, případná neúčast musí být omluvena zákonným zástupcem.

Jakmile se nadpoloviční část třídy vrátí do školy, probíhá výuka už pouze prezenčně.

Věřme, že se nám společně podaří toto komplikované období překonat a vrátíme se co nejdříve k běžné výuce ve škole.

 

S pozdravem

vedení školy