Nácvik požární evakuace

Dne 7.9.2021 na škole proběhl nácvik požární evaukace.