Naše škola je zapojena do projektu IKAP OK II

Projekt byl zahájen v říjnu roku 2021. Cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Olomouckém kraji na úrovni středních a základních škol a to v souladu s prioritami Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Naše škola je v rámci projektu zapojena do klíčové aktivity K03, což je podpora POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivita navazuje na projekt IKAP 1 a je zaměřena na pokračování podpory podnícení zájmu žáků ze ZŠ a SŠ o polytechnické vzdělávání cestou intenzivní spolupráce pedagogů středních a základních škol. Do realizace aktivity jsou zapojeny primárně SOŠ jako sídla Center kolegiální podpory, spolupracující SŠ a ZŠ v jednotlivých regionech.

V rámci projektu IKAP OK II nám partnerská Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4 zajistila sestavu pěti robotických stavebnic, které jsme jim slavnostně převzali 4. 5. 2022.

Stavebnice robotiky je určena pro žáky ZŠ. Má  řídící jednotku s výkonným procesorem ARM9, USB zdířkou pro připojení k WiFi a internetu, mikro-čtečka SD karet a 4 zdířkami motoru min 2 interaktivní servo motory, dálkové ovládání, senzor barev, dotykový senzor, infračervený senzor, intuitivní software (pro PC a Mac) s rozhraním programování založeném na ikonkách a jejich přetahování, dálkové ovládání anebo aplikace zdarma do chytrého zařízení. Polytechnická stavebnice umožňující rozvoj algoritmického způsobu myšlení, manuální zručnost a průnik do světa robotiky v rámci 4.0. Napříč předměty podporuje názorné doplnění frontální výuky, prohlubuje možnosti a výhody skupinové výuky a navyšuje motivaci a individuální diferencovaný přístupu k jednotlivcům i skupinám žáků či studentů v rámci výuky i během testování a evaluace.