Návštěva Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci

V pátek 27. 1. 2023 navštívili studenti z 5. N a 3. V Přírodovědeckou fakultu UP Olomouc. Matematicko-fyzikální seminář navštívil pracoviště fyzikálních kateder, které byly otevřeny v rámci Fyzikálního kaleidoskopu. Studenti biologicko-chemického semináře si vyslechli přednášku o studiu fyzikální chemie a vyzkoušeli si v laboratoři připravit nanočástice stříbra.