Nový školní řád

Vážení rodiče,

poslední materiál MŠMT upozorňuje školy na nutnost doplnění školního řádu pro on-line výuku.

To doplnění jsme provedli s cílem zajištění hladkého průběhu distanční výuky, na který jsou naši učitelé již připraveni.

Vše může fungovat jen tehdy, bude-li probíhat spolupráce s rodinou. Na distanční výuku potřebujeme zajistit, že žáci budou s učiteli komunikovat, někdy i ve stanovených časech.

Nová verze byla schválena školskou radou a vydána 6. 10. 2020 a platí od 12. 10. 2020.

Doplnění a změny jsou vyznačeny modře.

Nový školní řád najdete na webových stránkách školy v sekci Úřední deska.

Třídní učitelé vám po vašich dětech znovu pošlou návratku. Prosíme o její podpis.

 RNDr. Ing. Rostislav Halaš