Obnovení prezenční výuky žáků 1. a 2. tříd ZŠ od 18.11.2020

Vážení rodiče,

jak jistě víte ze sdělovacích prostředků, obnovuje se od středy 18.11.2020 prezenční školní docházka žáků 1. a 2. tříd ZŠ. V aplikaci Bakaláři je již od tohoto data uložen nový rozvrh pro Vaše děti. Je totožný s rozvrhem před uzavřením škol.

Od stejného data je pro žáky 1. a 2. ročníků obnoven provoz školní družiny v běžném rozsahu, tj. ranní družina v době od 6:30, odpolední družina do 17:00. Režim vyzvedávání z družiny zůstává stejný, tj. paní vychovatelky budou přivádět děti ke vchodu v pravidelných sjednaných intervalech jako před uzavřením škol. Rodičům žáků 1. ročníků bude ráno umožněn vstup do školy s dětmi až do 30. 11. 2020.

Stravování ve školní jídelně je zajištěno standardním způsobem za dodržování předepsaných hygienických opatření. Obědy byly všem žákům 1. a 2. ročníku od 18.11.2020 hromadně přihlášeny. Pokud se žáci stravovat nebudou, je nutné, aby zákonný zástupce žáka obědy včas odhlásil na tel. čísle 582 301 422 nebo na www.strava.cz.

RNDr. Ing. Rostislav Halaš, ředitel školy