Organizace výuky od 12. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. 10. 2020 přechází naše škola na kombinovaný systém výuky.

1. stupeň ZŠ se vyučuje prezenčně beze změny, v HV se nezpívá a v TV se neplave.

Školní družina pokračuje beze změny.

2. stupeň ZŠ je rozdělen na poloviny. Třídy A se budou učit prezenčně podle normálního rozvrhu sudý týden (od 12.10.2020), třídy B lichý týden (od 19.10.2020). V HV se nezpívá a v TV se necvičí.
Distanční výuka tříd A bude v lichém týdnu a distanční výuka tříd B bude v sudém týdnu.
Třídy budou mít při synchronní distanční výuce za týden dvě hodiny ČJ, dvě hodiny M, dvě hodiny AJ a dále dvě hodiny vybraných předmětů. Ve všech případech bude distanční synchronní on-line výuka probíhat pouze s polovinou třídy. Účast na této on-line hodině je pro žáky povinná a zapisuje se do eTK včetně absence. Rodič je povinen případnou absenci žáka na synchronní on-line hodině omluvit třídnímu učiteli.
Zbytek on-line výuky již vedou vyučující asynchronně, tj. zadáváním a kontrolou zadaných úkolů.
Veškerá on-line výuka (synchronní i asynchronní) i zadávání a odevzdávání úkolů bude probíhat výhradně přes MS Teams v rámci Office 365.

Třídy RG - 1.N, 2.N se vyučují každý den prezenčně beze změny, v HV se nezpívá a TV se necvičí.

Ostatní třídy RG přechází od pondělí kompletně na distanční výuku. Strategie je taková, že každý student za týden absolvuje jednu synchronní on-line hodinu z většiny předmětů (11-12 hodin týdně). Ve všech případech bude distanční synchronní on-line výuka probíhat pouze s polovinou třídy. Účast na této on-line hodině je pro studenty povinná a zapisuje se do eTK včetně absence. Rodič je povinen případnou absenci žáka na on-line hodině omluvit třídnímu učiteli.
Zbytek on-line výuky již vedou vyučující asynchronně, tj. zadáváním a kontrolou zadaných úkolů.
Veškerá on-line výuka (synchronní i asynchronní) i zadávání a odevzdávání úkolů bude probíhat výhradně přes MS Teams v rámci Office 365.

Níže naleznete rozvrhy tříd na oba týdny od 12. 10. do 23. 10. 2020. V rozvrhu tedy zůstaly v případě distanční výuky pouze výše uvedené stabilní synchronní on-line hodiny.

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou vyhlášeny MŠMT prodloužené podzimní prázdniny a prezenční ani distanční výuka v tomto týdnu probíhat nebude. Školní družina bude v provozu.

V době, kdy bude žákům probíhat distanční výuka, budou z obědů automaticky odhlášeni. Žáci, kteří budou mít zájem o stravování i během distanční výuky se mohou znovu přihlásit telefonicky na čísle 582 301 422 nebo na stránkách www.strava.cz. Těmto strávníkům budou obědy vydávány pouze v čase od 14:00 do 14:45 hodin. Odběr do jídlonosiče je nadále zakázán.

Tělocvična je uzavřena i odpoledne a o víkendech, kromě TV 1. stupně.

Školní kroužky pozastavují činnost až do začátku listopadu.

Doučování a kluby ze šablon MŠMT nadále probíhají.

 

Věřím, že nadcházející náročné období společně zvládneme,

RNDr. Ing. Rostislav Halaš, ředitel školy.