Organizace výuky od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

od středy 14.10.2020 přechází celá naše škola na distanční systém výuky.

Ve většině případů (2. stupeň ZŠ a RG) bude distanční synchronní on-line výuka probíhat pouze s polovinou třídy. Rozvrh těchto hodin a složení příslušných skupin již žáci najdou v systému Bakaláři a je také k dispozici níže. Jedná se o standardní skupiny S1, S2, a1, a2, n1, n2. Účast na této on-line hodině je pro žáky povinná a zapisuje se do eTK včetně absence. Rodič je povinen případnou absenci žáka na synchronní on-line hodině omluvit třídnímu učiteli.

V třídní knize a v rozvrhu tedy zůstaly v případě distanční výuky pouze výše uvedené stabilní synchronní on-line hodiny. Na tyto hodiny si naplánují všichni vyučující tzv. schůzky v MS Teams. Zbytek on-line výuky vyučující již vede asynchronně, tj. zadáváním a kontrolou zadaných úkolů.

V době uzavření škol budou žákům obědy automaticky odhlášeny, případní zájemci si mohou oběd znovu nahlásit na tel. čísle 582 301 422 nebo na www.strava.cz . Výdej obědů bude probíhat v čase od 11:30 do 13:00 hodin v prostorách školní jídelny. Výdej do jídlonosičů je nadále zakázán.

Provoz školní družiny je zrušen.

Zakazuje se škola v přírodě.

Tělocvična je uzavřena.

Školní kroužky pozastavují činnost až do začátku listopadu.

Doučování a kluby mohou probíhat on-line synchronní i asynchronní výukou.

Podle expertů by tato situace měla trvat pouze 8 pracovních dnů. Od 26. října 2020 následují prázdniny, kdy neprobíhá žádná on-line výuka. Pevně věříme, že plánovaný návrat 2. listopadu se uskuteční a budeme moci spolu se žáky opět přejít na klasickou prezenční výuku.

Může se stát, že naplánované on-line synchronní hodiny se z objektivních důvodů neuskuteční (např. z důvodu nemoci vyučujícího).  V tomto případě budou žáci, popř. i rodiče informováni tímto vyučujícím o změně.

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

RNDr. Ing. Rostislav Halaš

ředitel školy