Na dobrovolném vstupném na Adventním koncertu se vybralo 26 588,-Kč.
 
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem za štědré příspěvky a současně popřát klidné vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku.
 
Za Klub přátel RG a ZŠStanislav Havlíček