Pitva vepřového srdce v biologicko-chemickém semináři

Ve čtvrtek 2. března 2023 si studenti biologicko-chemického semináře 5.N a 3.V měli možnost vyzkoušet pitvu vepřového srdce. 

Biologický seminář trval dvě vyučovací hodiny a výuka probíhala ve skupinkách. V první části semináře si studenti zopakovali poznatky o oběhové soustavě a o srdci z hodin biologie. Také zhlédli krátké instruktážní video. 

V praktické části si studenti nejprve srdce důkladně prohlédli a popsali na něm tepny, žíly, hrot, bázi, srdeční ouška, koronární cévy, tuk atd. Poté provedli podélný řez srdcem a odstřihli cípaté a poloměsíčité chlopně. Nakonec srdce rozřezali příčně, a tak mohli porovnat myokard síní a komor. 

Věřím, že si studenti odnesli spoustu poznatků i zážitků, a že byli někteří motivováni ke studiu na lékařské fakultě.

                                                                                                                                                                         Mgr. Milada Bilíková