Preventivní programy

V prosinci 2021 byl ve třetích a čtvrtých třídách základní školy proveden pod vedením metodika prevence Pedagogicko -psychologické poradny Dr. Kristýny Kalabisové a speciálního pedagoga školy Mgr. Ivany Duškové všeobecně - preventivní program " Třída jako místo, kam chodím rád - povídejme si o vztazích a toleranci ve třídě." Cílem tohoto programu byla všeobecná prevence, seznámení se vztahovými pravidly - podpora rozvoje zdravých vztahů ve třídách.