Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče,

v následujících 2 týdnech proběhne pro budoucí prvňáčky dobrovolný přípravný kurz s názvem „Školáček“.

Kurz je zaměřen na seznámení dětí s prostředím školy, budoucí třídní paní učitelkou a na hravé činnosti usnadňující dítěti vstup do školy. V kurzu se děti nebudou učit číst ani psát, hlavním cílem společných setkání bude zajistit pohodový přechod z MŠ do ZŠ.

Termíny jednotlivých lekcí – vždy od 15, 30 do 16, 30 hodin:

Čtvrtek 3. 6. a 10. 6. 2021

S sebou si děti donesou: pevné přezůvky, pastelky, pití – vše v batůžku.

 

Poprvé se setkáme ve čtvrtek 3. června v 15, 30 hodin.

Vstupte do školní budovy hlavním vchodem, kde Vás i děti budeme ve vestibulu školy očekávat.

Po skončení lekce, v 16, 30hod., předáme děti na témže místě.

První třídní schůzka rodičů s třídní učitelkou se bude konat po zakončení druhé lekce kurzu, tj. čtvrtek 10. června 2021 v 16, 30 hodin v učebnách F16 a F17 na pavilonu F (budoucí třídy).

 

Na setkání s Vámi se těší třídní učitelky

 

Mgr. Šárka Kandlerová                   a                                   Mgr. Iveta Sedláčková

kandlerova@rg.prostejov.cz                                                     sedlackova@rg.prostejov.cz