Prohlídka Národního domu v Prostějově pro třídy 1.V a 3.N

Během uplynulých 14 dnů studenti 1.V a 3.N zavítali do prostor Národního domu v Prostějově, aby si prohlédli tuto úžasnou památku pozdní secese, ale rovněž jedinou národní kulturní památku v našem městě. Prostorami Národního domu nás více než hodinu velmi zasvěceně provázela paní ředitelka Městského divadla v Prostějově a současně bývalá zástupkyně naší školy, paní PaedDr. Jana Maršálková. Nádherné secesní artefakty umocněné krásnou češtinou a skvělou dikcí paní ředitelky a spoustou zajímavých a pro nás všechny nových poznatků, to všechno bylo pro nás krásným kulturním zážitkem.