Projektový den Tří králové v 1. a 2. třídách

Ve středu 4. 1. 2023 u nás ve škole proběhlo projektové učení k svátku Tří králů. Děti měly možnost zapojit se do různých aktivit a využít zajímavé možnosti netradiční výuky. Velkým lákadlem pro ně byla mobilní učebna PC, kde si formou aktivit z aplikace Lumio pomocí chrombooku mohli ve dvojicích procvičovat učivo z matematiky, českého jazyka a prvouky. Dalším stanovištěm byla třída, kde se děti zábavnou formou věnovaly tříkrálovým zvykům a tradicím, také tématu zima. Vyplňovaly zde různé kvízy, hádanky a nakonec si zasoutěžily v družstvech v koulování. Na stanovišti s hudební a pracovní výchovou si připoměly historické pozadí Tříkrálového svátku a jeho význam v dnešní době. Děti zde zpívaly a nakonec si vyrobily královskou korunu. Stanoviště s výtvarnou výchovou bylo zaměřeno na malířskou dílnu Josefa Lady, kde děti zajímavou technikou tvořily krásná výtvarná díla. Všechny činnosti byly pestré, zajímavé a nápadité. Projektový den se dětem moc líbil a byl vítaným zpestřením vyučování.

Lenka Cygalová