Provoz školní družiny v době podzimních prázdnin

         ŠKOLNÍ DRUŽINA – PODZIMNÍ PRÁZDNINY  27.10. a  29.10. 2021

 

    ZŠ A MŠ JANA  ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV, SÍDLIŠTĚ SVOBODY 3578/79

 

Provoz :        7.00 – 16.00 hod.

S sebou:        svačinu a pití na celý den, přezůvky, oblíbenou hru

Na sebe:        sportovní oděv a obuv

Přihlášky:      řádně vyplněnou přihlášku  ( obdržíte ve své ŠD ) doručte do schránky

                      před vchodem do ZŠ J. Železného do 22.10.2021 do 15.hod.

Poplatek se nevybírá.

Přihlášení žáci se musí řídit platnými opatřeními proti covidu.

V případě potřeby volejte na číslo 730 527 706

                                                   Michaela Rullová, ŠD J.Železného Prostějov

 

V případě zájmu si vyžádejte přihlášku u své kmenové vychovatelky a vyplněnou si ji doručte do schránky před vchodem na ZŠ Železného.

Silvie Hrazdilová ved. vychovatelka RG a ZŠ Otto Wichterleho