Provoz školní družiny v době vánočních prázdnin

Provoz zajišťuje školní družina při ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov,  sídliště Svobody 3578/79 Prostějov 

Provoz ŠD:   27. - 29. 12. 2023 a 2. 1. 2024                  

od 7:00 do 16:00 hodin.

V případě zájmu o přihlášení dítěte k vánočnímu prázdninovému provozu vyplňte přihlášku, kterou si vyzvednete ve své školní družině. Přihlášku odevzdejte do 18. 12. 2023 do schránky u hlavního vchodu do školy ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov.

Na přihlášce uveďte jméno a příjmení dítěte, jeho základní školu, adresu, kontakt na zákonného zástupce, čas odchodu, jméno osoby, která bude dítě vyzvedávat, či zda odchází samo. V případě, že bude dítě odcházet samo, přebírá zákonný zástupce za dítě plnou odpovědnost.                                                              

Nástup dítěte do ŠD nejpozději do 9:00 hodin. Školní jídelna nevaří.

Děti by měly mít sportovní oblečení, přezůvky, jídlo a pití na celý den.

Telefonický kontakt : 739656043

Email : michaela.rullova@zsjz.eu