První školní den

Nastal první školní den a kolem školy už je zase živo… učitelé, učitelky, staří ostřílení žáci, ale hlavně noví prvňáčci! Pod vedením učitelek a za doprovodu rodičů slavnostně nastupují do tělocvičny, kde je čeká slavnostní uvítání. Slova se ujímá pan ředitel Rostislav Halaš, prvňáčky dokonce hned zkouší, ale ti bez váhání odpoví „na výbornou“. Poté slovo předává panu primátorovi Františku Jurovi, který žáky, rodiče i učitele povzbudí do nadcházejícího školního roku. Za krásné zakončení zpěvem a tanečkem patří dík paní vychovatelce a jejím svěřenkyním ze 3. a 4. třídy. Stát se prvňáčkem a začít chodit do školy je velká věc a my jim na jejich nové životní cestě přejeme vše nejlepší! 

I. Sedláčková, L. Cygalová