Ředitelské volno

Ředitel Reálného Gymnázia a základní školy Otto Wichterleho, Prostějov vyhlašuje dle §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) den 17. dubna 2024 volný den udělený ředitelem školy pro tyto třídy RG: 1N, 2N, 3N, 4N, 1V, 2V.
Důvodem je konání přijímacích zkoušek, které vyžaduje vyblokovat velký počet učeben a k nim příslušný počet učitelů.