Ředitelské volno - 25. - 26. 10. 2021

Vážení rodiče,

dnes, tj. sobotu 23.10. 2021 nás kontaktovala KHS Olomouckého kraje. Celkem v 5 třídách (1.B, 4.B, 6.B, 1.V, 4.V) byl k dnešnímu datu zjištěn pozitivní výskyt onemocnění COVID-19 a těmto třídám bude nařízena 14denní karanténa. Abychom zamezili dalším kontaktům a komunitnímu šíření tohoto onemocnění na naší škole, rozhodlo vedení školy nakonec o udělení ředitelského volna i na dny 25. a 26. 10. 2021. Přihlášené obědy ve školní jídelně budou pro všechny žáky hromadně odhlášeny.

Provoz školní družiny pro ty přihlášené žáky, kterým nebude karanténa nařízena, bude ve dnech 25. a 26. 10. 2021 zajištěn v době od 7:00 do 16:00. Je nutné žáka vybavit svačinou, jídelna nebude vařit.

Podrobné informace k organizaci výuky od 1.11.2021 Vám budou sděleny koncem příštího týdne.

Žádáme všechny zákonné zástupce, aby sledovali zdravotní stav svých dětí a v případě jakýchkoliv příznaků respiračních onemocnění neposílali děti do školy a kontaktovali svého lékaře.

Věřme společně, že se nám podaří toto komplikované období překonat a vrátíme se co nejdříve k běžné výuce ve škole.

S pozdravem

vedení školy