Revolution Train

Ve středu 10. dubna se třídy 7. ročníků zúčastnily preventivního programu Revolution Train na hlavním vlakovém nádraží v Prostějově. Revolution Train je reálná vlaková souprava, ve kterém se odehrává skutečný příběh o rizicích užívání návykových látek. Vlakovou soupravu tvoří celkem šest vagonů, které jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se odehrává hlavní dějová linka. Celý program je interaktivně zpracovaný, a žáci se tak stávají součástí děje. Během celého příběhu se žáci ocitli na běžně méně dostupných místech, jako je například drogové doupě, vězení, místo automobilové havárie,… Všechny prostory jsou vizuálně, zvukově, teplotně i pachově odlišné, což účastníkům umožní aktivovat co největší počet lidských smyslů, a ovlivnit tak vnímání návykových látek a rizikových situací.