Sběr papíru

Sběr papíru proběhne ve čtvrtek 5.10. a pátek 6.10.2023 od 7 do 8 hodin ráno.

Výkup provede firma Nature. Tentokrát je tedy třeba sběrový papír dovést jen do školy.

Kontejner bude přistaven v zadní části školního hřiště – příjezd z ulice Kazín.

Pokud budete mít zváženo, stačí nahlásit jméno žáka a hmotnost papíru. Případně bude na místě k dispozici váha. Organizací sběrové akce na místě je pověřen Mgr. Jan Fronc. 

Přivézt můžete noviny, časopisy, letáky, brožury, knihy bez desek, kancelářský papír (i skartovaný). Papír prosím přineste svázaný nebo v krabici. Ve sběru nesmí být lepenka!

Předem Vám děkujeme za součinnost a spolupráci při sběru papíru.

 

RNDr. Ing. Rostislav Halaš, ředitel školy