Setkání s rodiči budoucích prvňáčků

Srdečně Vás zveme na informativní schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2024 v 16 hodin na RG a ZŠ O. Wichterleho, Studentská 2 v respiriu školy

Během setkání budete seznámeni s potřebnými informacemi k zápisu dětí do 1. ročníku -  průběh zápisu, školní zralost, odklad školní docházky.

Na setkání s Vámi se těší třídní učitelky a speciální pedagog školy.