Seznam členů Školské rady

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

volební období 2021 - 2023

1. Zástupci zřizovatele

- Ing. Petr Kousal
- Dagmar Faltýnková
- PaedDr. Jiří Kremla

2. Zástupci pedagogických pracovníků

- Mgr. Jana Buršová
- Mgr. Jana Klíčová
- Mgr. Ivana Opálková

3. Zákonní zástupci žáků, zletilí žáci a studenti

- Mgr. Aleš Turek
- Kateřina Chudobová
- RNDr. František Pluháček, PhD.