Školní jídelna informuje

Z organizačních důvodů je upraven jídelníček a od 1. 2. 2022 do 4. 2. 2022 se vydává pouze jedno jídlo.

Kateřina Hebelková, vedoucí školní jídelny