Souhrnné výsledky testování ČŠI 2021

Dne 10. 11. 2021 proběhlo ve třídách 9. A a 9. B  testování ČŠI z matematiky a českého jazyka, kterého se zúčastnilo dohromady celkem 27  žáků. Do zjišťování se dobrovolně zapojilo 886 škol. Cílem tohoto výběrového zjišťování rozhodně nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy – výsledky poskytují informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák zvládá základní učivo zahrnuté v testech. Přesto může být užitečný a zajímavý i pohled na zprůměrované výsledky za třídy a za školu. Třída 9. B dosáhla celkově lepšího výsledku, jak v českém jazyce ( 63% úspěšnosti), tak v matematice ( 34% úspěšnosti ), oproti třídě 9. A, kde byla úspěšnost v českém jazyce 53% a matematice jen 31%. Celkové výsledky byly ovlivněné vysokou absencí žáků v 9. A i B.