Soutěže ve školní družině

Ve středu 22. 2. 2023 proběhla v herně školní družiny taneční a pěvecká soutěž. Vychovatelky připravily pro děti dvě taneční a dvě pěvecké kategorie, v nichž měly děti možnost vyzkoušet si své taneční a pěvecké schopnosti. Celkem se zúčastnilo 40 soutěžících – žáků 1. – 4. tříd základní školy. Jednotlivé výkony ohodnotila jak odborná porota složená z pedagogických asistentů, kteří udělovali ceny poroty, tak samotní diváci, kteří měli možnost udělit cenu diváka. Odpoledne bylo zakončeno společným tancem a všechny děti odcházely spokojené a s dobrou náladou.