Tandemová výuka na 1. stupni

Paní učitelka Hana Zbořilová a Jana Buršová se v rámci projektu EU zapojily do tandemové výuky. V rámci hodiny si společně naplánovaly výuku v 5. B. Tématem hodiny bylo seznámit děti se zapojením jednoduchého elektrického obvodu a zjištění vodivosti materiálů. Děti si rozdělily do dvou skupin, každá skupina pracovala ve dvojicích. První polovina se seznamovala s elektronickou stavebnici Boffin 300 a pokusila se podle návodů postavit jednoduché obvody a druhá polovina dětí dostala učebnici, ve které se seznámily, jak sestavit jednoduchý obvod pomocí drátků, zdroje, spínače a žárovky. Dále také dostaly tabulku, do které si zapisovaly, který předmět je vodivý (žárovka svítí) a který ne. Děti byly z hodiny velmi nadšené, protože paní učitelky měly dostatek času se dětem individuálně věnovat.